Vadsø bibliotek

Strandgt. 21, 9800 VADSØ, Postboks 433, 9811 VADSØ  Tlf: 78 95 19 00, Epost:fob@vadso.folkebibl.no

  


[Hovedsiden]

[Voksenavdelingen]

[Barneavdelingen]

[Ansatte]

[Åpningstider]

[Søk i fotobasen]

[Samsøk i norske bildebaser]

[Finnmark samsøk]

[Nyheter og informasjon]

[Utlånsreglement]

[Internettreglement]

[Bibliotekets møterom og studierom 1 og 2]

[Lenker]

[Tjenestestandard]

 

 

Voksenavdelingen

Vadsø bibliotek eies og drives av Vadsø kommune og er samarbeidspartnere med Finnmark  fylkesbibliotek. Bibliotekene har lokaler på Ørtangen sentralt i Vadsø sentrum. 

Biblioteket i Vadsø

© Sonja Siltala

Byggherre: Finnmark fylkeskommune

Arkitekter: Forprosjekt (planløsning og form): Madsø-Lund-Sveen sivilarkitekter AS, Trondheim. Detaljprosjekt: Arkitektkontoret Haaland, Oslo

Hovedentreprenør: Finnmark Mur og Puss AS, Alta

Kunstnerisk utsmykking: Silja Skoglund, Inger Blix Kvammen, Fritz Røed

Areal: 2491m² (brutto), 1767m² (netto)

Byggestart: Første spadestikk 22. august 2001

Ferdigstillelse: Desember 2002

Åpent for publikum: 27. februar 2003

Offisiell åpning: 26. mars 2003

Kartvisning

Virksomheten vår er hjemlet i Bibliotekloven og skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. Bibliotekenes innhold og tjenester skal gjøres kjent. Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem. Se også vår tjenestestandard.

Vadsø bibliotek er organisert med hovedbibliotek, voksenavdeling og barneavdeling, og Vadsø fengselsbibliotek. Våre åpningstider finner du her. Vi er samlokalisert med Finnmark fylkesbibliotek.

Biblioteket driver opplysningstjeneste og svarer på spørsmål om kommunen, fylkeskommunen, staten, - eller viser til rette kontor.

På biblioteket kan du låne bøker, lydbøker, videobøker for døve, språkkurs, aviser, tidsskrifter, DVD, CD-er, LP-er, mikrofilm, CD-ROM. Vi låner inn fra andre bibliotek det materialet vi ikke eier selv.

Søk i bok- og mediabasen

Biblioteket tilbyr også tilgang til Internett. Det er gratis, men vi har noen regler vi ber våre lånere om å følge. Les mer ...

Biblioteket har også gratis trådløst nett (wifi).


Lånerne må overholde våre utlånsregler.

           Kontakt:
            Vadsø bibliotek  (Org.nr. 964993602)
               Besøksadresse:  Strandgt. 21, 9800 Vadsø
               Postadresse: Postboks 433, 9811 Vadsø
               Telefon: 78 95 19 00, Telefaks: 78 95 19 11
               Epost: fob@vadso.folkebibl.no
                  

  [Hovedsiden]     [Barneavdelingen]     [Ansatte]     [Åpningstider]    [Lenker]    [Nyheter og informasjon]

Ansvarlig for nettsidene: Hilde Melhuus Lorentzen