Vadsø bibliotek

Strandgt. 21, 9800 VADSØ, Postboks 433, 9811 VADSØ  Tlf: 78 95 19 00, Epost:fob@vadso.folkebibl.no

  


[Hovedsiden]

[Voksenavdelingen]

[Barneavdelingen]

[Ansatte]

[Åpningstider]

[Søk i fotobasen]

[Samsøk i norske bildebaser]

[Finnmark samsøk]

[Nyheter og informasjon]

[Utlånsreglement]

[Internettreglement]

[Bibliotekets møterom og studierom 1 og 2]

[Lenker]

[Tjenestestandard]

 

 

UTLÅNSREGLEMENT FOR VADSØ BIBLIOTEK

Vadsø bibliotek/Finnmark fylkesbibliotek, avdeling Vadsø

Adresse: Strandgt. 21, Postboks 433, 9811 VADSØ

Telefon: 78 95 19 00, E-post: fob@vadso.folkebibl.no

Hva kan biblioteket tilby deg?

 • lån av bøker, lydbøker, tidsskrifter, videoer, musikk, språkkurs, CD-ROM, mikrofilmer med mer.
 • Søk i bibliotekets bokbase og fotodatabase, lesing av mikrofilm, samt internett, CD-er og CD-ROM, Word, Excel, Power Point.
 • Fotokopiering, telefaks, skanning og printerutskrift mot betaling.

Hvem kan låne?

Alle kan benytte biblioteket og utlånet er gratis.

Lånekort

For å låne må du ha med lånekortet ditt. Lånekortet får du i biblioteket mot framvising av legitimasjon. Det er gratis å bli registrert som låner, og du kan får lånekort når du har fylt 6 år. Barn under 14 år må ha tillatelse fra foresatte for å få lånekort. Tap av lånekort skal meldes til biblioteket. Nytt lånekort koster kr 20,-.

Meld fra om navn/adresse/e-postendring. Du kan melde fra pr telefon, via epost, MappaMi, eller på biblioteket.

Lånetider

 • bøker                    1 måned
 • DVD-er                  2, 7 og 14 dager
 • tidsskrifter             1 uke
 • språkkurs              2 og 3 måneder
 • øvrig materiale       1 måned

Lån kan fornyes inntil 3 ganger hvis ingen står på venteliste. Unntatt er video og språkkurs. Lån kan fornyes pr telefon, via epost, MappaMi, eller på biblioteket.

Reservering

Vi kan reservere hvis noe er utlånt. Reservering er gratis. Du vil får beskjed pr brev eller e-post når det reserverte materiale kan hentes.

Fjernlån

Bøker, tidsskriftartikler og mikrofilmer som biblioteket ikke har, kan skaffes fra andre bibliotek. For slike lån gjelder eierbibliotekets regler.

Ansvar

Eier av lånekortet er ansvarlig for alt som lånes på kortet. Lånekortet er personlig, og kan ikke brukes av andre. Biblioteket har ikke erstatningsansvar for skader på privat avspillingsutstyr.

Det er gratis å låne, men det koster å levere for sent, eller å la være å levere.

Purring

Materiell som ikke er levert innen lånefristen, blir purret. Purregebyret er kr 40,- pr purring for voksne, og kr 20,- for barn. Purregebyret betales kontant i biblioteket. Gebyret må betales selv om låneren mottar purring etter at lånet er levert. Det er utsteding av purringen det tas betalt for. Vi har dessverre ikke kortautomat.

Erstatning

Dersom biblioteket ikke mottar materialet etter 2 purringer, anses det som tapt, og må erstattes. Det sendes regning for lånt materiale pluss omkostninger.

Takster for tapt eller ødelagt materiale (spesielt verdifullt materiale blir vurdert særskilt):

 • fagbøker                                kr   300/500
 • skjønnlitteratur                             200/400
 • barnebøker                                  150/300
 • tegneserier                                  150
 • CD-er                                          250
 • lydbøker                                      350
 • videoer                                        250
 • mikrofilm                                     300
 • språkkurs                                    1000/2000
 • CD-ROM                                      400/600
 • tidsskrifter                                   100

Tap av lånerett

Du kan miste retten til å låne hvis du ikke overholder lånereglene.

ELEKTRONISKE TJENESTER

Det er gratis å bruke alle PC-ene for publikum i utlånet. Det vises til eget internettreglement. Biblioteket har trådløst nettverk. Brukernavn og passord får man ved henvendelse i utlånsskranken. Biblioteket har to studierom med PC og skriver. I tillegg har vi ett møterom. For bruken av disse vises til Bibliotekets møte- og studierom.

Priser

 • Fotokopiering / Utskrift fra printer         kr 5,- pr A4-side, kr 10,- pr A3-side (s/h), kr 25 pr A4-side, kr 50 pr A3-side (colour)
 • Scanning                                            Gratis

Tilbake til startsiden