Vadsø bibliotek

Strandgt. 21, 9800 VADSØ, Postboks 433, 9811 VADSØ  Tlf: 78 95 19 00, Epost:fob@vadso.folkebibl.no

  


[Hovedsiden]

[Voksenavdelingen]

[Barneavdelingen]

[Ansatte]

[Åpningstider]

[Søk i fotobasen]

[Samsøk i norske bildebaser]

[Finnmark samsøk]

[Nyheter og informasjon]

[Utlånsreglement]

[Internettreglement]

[Bibliotekets møterom og studierom 1 og 2]

[Lenker]

[Tjenestestandard]

 

 

INTERNETT-TILBUD VED VADSØ BIBLIOTEK

For å kunne benytte Internett-tilbudet, må du ha lånekort ved Vadsø bibliotek / Finnmark fylkesbibliotek.

Hver låner kan benytte seg av Internett  30 min pr. dag. PC-en kan reserveres på forhånd. Reservering skjer ved fremvisning av lånekort, eller pr. telefon.

Hvis en PC er ledig, kan den benyttes selv om man ikke har bestilt time.

Når du bruker bibliotekets PC-er skal disse reglene følges:

BRUK AV INTERNETT SKAL SKJE I HENHOLD TIL NORSK LOV.

DET ER IKKE TILLATT Å VISE NETTSIDER MED PORNOGRAFISK, RASISTISK INNHOLD, ELLER ANDRE SIDER SOM KAN VIRKE STØTENDE.

DET ER IKKE TILLATT Å SPISE ELLER DRIKKE VED MASKINENE.

DET ER IKKE LOV Å ENDRE OPPSETTET, LASTE NED FILER ELLER INSTALLERE EGNE PROGRAMVARER PÅ MASKINENE.

BRUDD PÅ REGLENE KAN MEDFØRE BORTVISNING FRA INTERNETTBRUK/TAP AV LÅNERETT.


INTERNET AT VADSØ PUBLIC LIBRARY

To use Internet, you need a library card issued by Vadsø library.

Each customer may use Internet 30 minutes each day. The computers may be reservated. Please contact the staff to make a reservation, remember to bring your library card.

If there is a free computer, you may use it – contact the staff.

Please follow these regulations when using the library computers:

SURFING ON INTERNET MUST BE ACCORDING TO THE NORWEGIAN LAW.

IT IS NOT ALLOWED TO VIEW WEBPAGES CONTAINING PORNOGRAPHY, RACISM OR OTHER OFFENCIVE MATERIAL.

IT IS NOT ALLOWED TO DRINK OR EAT BY THE COMPUTERS.

IT IS NOT ALLOWED TO CHANGE SET-UP, DOWNLOAD FILES OR INSTALL PRIVATE PROGRAMS AT THE COMPUTERS.

IF THE REGULATIONS ARE VIOLATED, THE RIGHT TO USE INTERNET / THE LIBRARY CARD MAY BE WITHDRAWN.

Tilbake til startsiden